Category Archives: WIBOR

Polemika do wypowiedzi prezesa banku ING Brunona Bartkiewicza w sprawie wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz kilka uwag do metody wyznaczania WIBOR/WIBID.

| 29 stycznia, 2024

Polemika do wypowiedzi prezesa banku ING Brunona Bartkiewicza w sprawie wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz kilka uwag do metody wyznaczania WIBOR/WIBID. Prezes ING, Brunon Bartkiewicz, kilkakrotnie zabrał głos w sprawie podważania umów kredytów hipotecznych, w których wskaźnikiem podstawowym do wyliczania oprocentowania kredytu jest WIBOR. Prezes wysunął tezę, że umów kredytowych nie powinno się podważać, ponieważ są… Czytaj więcej »

Solidny fundament WIBOR-u – polemika

| 29 stycznia, 2024

Coraz częściej grupy interesów wypowiada się w sprawie obrony WIBORu W ostatnich miesiącach można natrafić na liczne wypowiedzi osób reprezentujących grupy interesów związane z WIBORem, zarówno w prasie, jak i na portalach internetowych. Osoby te bronią wskaźnika referencyjnego WIBOR, argumentując, że jest on zgodny z rozporządzeniem BMR. Ostatnio pojawiły się wypowiedzi takich znaczących postaci jak… Czytaj więcej »

Jednostronne kształtowanie wysokości WIBOR przez uczestników panelu

| 29 stycznia, 2024

Spory WIBORowe często porównywane są do sporów złotówkowych i faktycznie może być widoczne w nich nieco analogii. Jednak w przypadku spraw dochodzonych w zakresie braku reprezentatywności wskaźnika WIBOR, arbitralne kształtowanie warunków umowy obywa się w tym przypadku przez kilka podmiotów a nie jedynie przez samego kredytodawcę. Co więcej, analizując obecną sytuację prawną oraz ogromną ilość… Czytaj więcej »

Stosowanie formuł zmiany oprocentowania niezgodnych z BMR

| 29 stycznia, 2024

Banki w umowach często stosowały wskaźniki hybrydowe. Tyczy się to nie tylko sposobu ustalania wskaźnika referencyjnego WIBOR, okresu obserwacji, ale także konstrukcji samej formuły zmiany oprocentowania. Zgodnie z art. 3 punkt 7d ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych… Czytaj więcej »

Istnieje skuteczny sposób na obniżenie rat kredytowych nawet o 70%! Chciałbyś z niego skorzystać?

| 29 stycznia, 2024

Szybko rosnące stopy procentowe dały się we znaki wielu kredytobiorcom, których raty poszybowały do góry. Wiele osób musiało zrezygnować z realizacji swoich potrzeb, bo znaczącą część swoich dochodów przeznaczały na raty kredytu mieszkaniowego. Od września 2021 roku wielu kredytobiorców hipotecznych doświadczyło tego, że ich rata kredytowa wzrosła o przeszło 100%. Kredytobiorcy tego się nie spodziewali,… Czytaj więcej »

Polemika do wypowiedzi prezesa GPW Benchmark Zbigniewa Mindy w zakresie poprawności ustalania wskaźnika referencyjnego WIBOR

| 29 stycznia, 2024

Od kilkunastu miesięcy toczy się dyskusja na temat tego czy WIBOR ustalany jest w sposób właściwy oraz czy z klauzuli zmiennego oprocentowania można wyeliminować zmienny wskaźnik referencyjny WIBOR. Prawnicy siłują się argumentami z osobami broniącymi wskaźnika WIBOR, którzy wskazują paragrafy nie odnosząc się jednak do analizy stanu faktycznego, czyli do dokumentacji wskaźnika WIBOR oraz do… Czytaj więcej »

Banki poniosą ogromne koszty a konsumenci mogą liczyć na darmowe kredyty?

| 27 października, 2023

Franki rozbudziły fantazje kredytobiorców złotówkowych Banki jeszcze nie zdążyły pogodzić się ze stratami, jakie poniosą na skutek unieważniania kredytów walutowych a wszystko wskazuje na to, że już niebawem banki zaleje fala pozwów, tym razem złotówkowiczów. Mimo, że banki blisko 40 mld złotych ujęły już w rezerwach zapowiada się, że muszą przygotować się, że kwota ta… Czytaj więcej »

Złotówkowicze wygrywają w sądach. Czy to nowi frankowicze?

Czy złotówkowicze to nowi frankowicze? Złotówkowicze ruszyli do sądów. Czy mają szanse na wygraną oraz ile mogą zyskać? To pytanie zadaje sobie chyba każdy złotówkowicz, którego rata stanowczo poszybowała do góry.  Co istotne kiedy zaczniemy przyglądać się orzecznictwu sądowemu w tym zakresie dojdziemy do wniosku, że nie trzeba doszukiwać się abuzywności w samej klauzuli WIBOR,… Czytaj więcej »

Test reprezentatywności WIBOR/WIBID nie wykazał, że wskaźnik jest reprezentatywny

Wiele osób czekało na test reprezentatywności WIBOR, bo uważało, że testu nie będzie – w związku z czym kwestionowanie WIBOR będzie dużo prostsze. Tymczasem test się pojawił i dla laika, który się nie zna na zagadnieniach związanych ze wskaźnikami, tezy w nim zawarte mogą wydawać się logiczne. Jednak osoba która interesuje się kwestiami i rozumie… Czytaj więcej »

Wadliwość metody wyliczania wskaźnika WIBOR

Wskaźnik referencyjny WIBOR nie odzwierciedla realiów rynkowych Wskaźnikiem WIBOR banki posługują się od wielu lat. W przeszłości jednak wskaźnik WIBOR odzwierciedlał faktyczne zdarzenia gospodarcze, niestety obecnie tak się nie dzieje. Sama metoda obliczania wskaźnika polegała na składaniu wiążących deklaracji przez banki, po jakim koszcie są one gotowe pożyczać innemu bankowi, który był panelistą tego systemu,… Czytaj więcej »