Wadliwość metody wyliczania wskaźnika WIBOR

Wskaźnik referencyjny WIBOR nie odzwierciedla realiów rynkowych Wskaźnikiem WIBOR banki posługują się od wielu lat. W przeszłości jednak wskaźnik WIBOR odzwierciedlał faktyczne zdarzenia gospodarcze, niestety obecnie tak się nie dzieje. Sama metoda obliczania wskaźnika polegała na składaniu wiążących deklaracji przez banki, po jakim koszcie są one gotowe pożyczać innemu bankowi, który był panelistą tego systemu,… Czytaj więcej »

Czy banki odpowiedzą za błędne określenie zdolności kredytowej klientów hipotecznych?

Jaka jest praktyka banków co do wyliczania zdolności kredytowej. Banki w Polsce mają dużą swobodę w sposobie wyliczania zdolności kredytowej. Od jej oceny zależy, czy klientowi zostanie przyznany kredyt czy też nie. Dość kontrowersyjne jest to, że nie ma jednolitej procedury ustalania zdolności kredytowej. Każdy Bank przyjmuje własną metodę, przez co często zdarza się, że… Czytaj więcej »

Jak wyliczyć roszczenie przy sankcji kredytu darmowego?

| 26 kwietnia, 2023

Jakie skutki finansowe wywołuje uruchomienie sankcji kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego wynika z art. 45 pkt. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego to kara dla banku za dopuszczenie jednego z prawie 20 przewinień, które wskazuje ustawa. Dla klienta oznacza to: odzyskuje on większość kosztów kredytu które poniósł na starcie (w zależności od doktryny)… Czytaj więcej »

Wiele instytucji nie podporządkowało się pod Rozporządzenie BMR?

| 24 kwietnia, 2023

Może się okazać, że nie tylko administrator stawki WIBOR nie podporządkował się pod rozporządzenie BMR. Zgodnie z odpowiedzią na interpelacją posła Pawła Szramke, GPW Benchmark, mimo że była zobowiązana do przeprowadzania testów reprezentatywności wskaźnika referencyjnego WIBOR co dwa lata, to wyniki testu, który miał zostać przeprowadzony do 16 grudnia 2022 roku nadal nie zostały opublikowane.… Czytaj więcej »

Czy klauzula zmiennego oprocentowania będzie w przyszłości podważana w sądach?

| 21 kwietnia, 2023

Czy rata stała jest rzeczywiście stała? Można zastanawiać się, gdzie istnieją granice informowania konsumenta o skutkach wykonywania umowy kredytowej. Jak pokazuje orzecznictwo przy sporach frankowych, konsument powinien być rzetelnie poinformowany o skutkach wynikających z zawieranej umowy, ponieważ jest słabszą stroną stosunku prawnego przy zawieraniu umowy, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy- banku. Bank jako profesjonalista powinien go… Czytaj więcej »

Premier oficjalnie przyznał, że wskaźnik WIBOR jest ustalany w sposób niesprawiedliwy

| 11 kwietnia, 2023

W kwietniu 2022 roku. Premier Mateusz Morawiecki na kongresie w Katowicach stwierdził, że WIBOR (kluczowy wskaźnik referencyjny w Polsce) jest niesprawiedliwy i nietransparentny. Taka krytyczna opinia premiera o WIBOR doprowadziła do decyzji o likwidacji tego wskaźnika, co wg. premiera miało się dokonać 1 stycznia 2023 roku (było to w oficjalnych materiałach publikowanych na stronach KPRM).… Czytaj więcej »

Czy oprocentowanie w moim kredycie jest rzetelnie ustalane?

| 11 kwietnia, 2023

Przez długie lata wierzyłem, że ze wskaźnikiem WIBOR jest wszystko w porządku. Ale kiedy zacząłem drążyć tą tematykę zauważyłem, że nie jest on tak obiektywny i sprawiedliwy, jakby się to mogło wydawać. Pewnie nigdy by się to nie wydarzyło, jeśli moja rata kredytu nie urosłaby ponad dwukrotnie. Osobiście jestem kredytobiorcą, który posiada dwa kredyty. Jeden… Czytaj więcej »

Co ukrywa GPW Benchmark?

| 11 kwietnia, 2023

W styczniu prezes NIK Marian Banaś publicznie poinformował w sejmie, że NIK chciał skontrolować sposób i jakość działania administratora kluczowego wskaźnika WIBOR, jednakże spółka GPW Benchmark nie wpuściła kontrolerów NIK (wskaźnik WIBOR jest podstawą naliczania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu obligacji jak również kredytów udzielanych samorządom). NIK złożył już w tym zakresie doniesienie w prokuraturze.… Czytaj więcej »

Czy banki manipulują WIBOR?

| 11 kwietnia, 2023

Państwowe instytucje wypowiadają się na temat WIBOR, ale czy powinny to robić? W ostatnich tygodniach gorącym tematem w przestrzeni publicznej jest kwestia dotycząca możliwej manipulacji wskaźnikiem WIBOR, który stanowi jeden ze składowych, obok marży oprocentowania, większości kredytów hipotecznych w Polsce i ma wpływ na sytuację finansową wielu milionów Polaków. Zapalnikiem tej dyskusji stały się rosnące… Czytaj więcej »

Czy GPW Benchmark S.A. podporządkował się pod rozparzenie BPM aby nie narazić banki na olbrzymie straty?

Banki zbankrutują, jeśli nie pójdą po rozum do głowy Kilka tygodni temu Związek Banków Polskich wystartował z kampanią współfinansowaną przez banki na temat wskaźnika oprocentowania WIBOR. ZBP zapewniał wówczas, że z WIBORem jest wszystko w porządku i że nie ma podstaw do kwestionowania umów kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik na WIBOR. W ostatnich tygodniach jednak… Czytaj więcej »