Wkrótce

Planowane treści w najbliższym czasie:

 • Jak odzyskać koszty kredytu hipotecznego zaciąganego w latach 2011 do 2017 bez usuwania wskaźnika WIBOR z umowy? Jakich błędów w umowach dopuściły się banki?
 • Jednostronne narzucanie przez bank wysokości oprocentowania jako podstawa do skorzystania z sankcji kredytu darmowego – przykłady klauzul, orzecznictwo
 • Kiedy możesz skorzystać ze zwrotu kosztów kredytu, nawet jeśli minął roczny okres od wykonania umowy i kredyt nie kwalifikuje się już do SKD?
 • Miliardy złotych, które leżą na kontach bankowych a banki czekają aż obowiązek zwrotu się przedawni. Czyli zwroty na podstawie art. 49 ustawy o k.k. Jak zweryfikować czy nam też pieniądze się należą?
 • Praktyka błędnie wskazywania całkowitej kwoty kredytu jako podstawa do skorzystania z sankcji kredytu darmowego
 • Uchybienia w umowach o kredyt konsumenckich, które są podstawą do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.
 • Jak dokonać analizy umowy kredytowej, aby zweryfikować czy nasz kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego?
 • Problemy sektora bankowego związane z materializacją wielu ryzyk prawnych, których banki nie biorą wcale pod uwagę.
 • Które banki są w złej sytuacji finansowej i może grozić im upadłość w przyszłości?
 • Jednostronne narzucanie wysokości oprocentowania jako podstawa do unieważnienia umowy w PLN.
 • Jakie uchybienia w umowie w PLN mogą być podstawą do unieważniania umowy kredytowej?
 • Fakty na temat wskaźnika WIBOR, które mogą być podstawą za uznania go za niereprezentatywny, nieobiektywny, nierynkowy i nieweryfikowalny wskaźnik.
 • Jak banki mogą ograniczyć ryzyko prawne wynikające z przyszłych sporów prawnych wynikłych z kredytów oprocentowanych o zmienny procent?
 • Kredyty na stałe oprocentowanie – plusy i minusy dla klienta, gospodarki oraz banku.
 • Czy GPW Benchamark spełnia wszystkie obowiązki wynikające z rozporządzenia BMR?
 • Czy wskaźnik WKF może być lepszym rozwianiem niż wskaźnik WIRON?
 • Błędy w umowach w formułach zmiany stopy oprocentowania.
 • Wady wskaźnika WIRON.
 • Czy prowizja kredytowa powinna być źródłem zysku dla banku? Co w przypadku gdy jej wysokość jest rażąco wysoka?
 • Problematyka zawyżonej składki ubezpieczeniowej przy ubezpieczeniach sprzedawanych do kredytu.
 • Dlaczego banki udzielają klientom korporacyjnym kredytów o stopie stałej a klientom detalicznym nie chciały (nie chcą) tego oferować?
 • Dlaczego pomimo faktu że w CHF stopy stałe były standardem a instrumenty zabezpieczające takie oprocentowanie  mimo wszystko banki oferowały kredyty w CHF oparte o stopy zmienne.
 • Czy prowizja kredytowa powinna być źródłem zysku dla banku? Co w przypadku gdy jej wysokość jest rażąco wysoka.
 • Używanie stopy referencyjnej w umowie kredytowej jako podstawy do określenia oprocenowa zgodnie z BMR.
 • Stosowanie wskaźników hybrydowych w umowach kredytowych jako podstawa do unieważniania umowy w PLN.

Jeśli macie propozycję co do przyszłych treści zapraszam do wysłania propozycji na maila kontakt@krzysztofszymanski.pl