Materiały

Poniżej znajdują się materiały do pobrania – zachęcam się z nimi zapoznać:

Zapytanie do TSUE – zapytanie predykcyjne do TSUE z dnia 4 lipca w sprawie naliczania odsetek od kredytowanych kosztów

WYROK – Sankcja Kredytu Darmowego – przykładowy wyrok sądu rejonowego w Warszawie wyrok w sprawie naliczania odsetek od kredytowanych kosztów

C-377/14, Obowiązek państw członkowskich w zakresie zapewnienia skuteczności regulacji dyrektyw 93/13/EWG oraz 2008/48/WE poprzez należyte ukształtowanie przepisów proceduralnych w krajowych porządkach prawnych – orzeczenie TSUE, w którym jest mowa, że całkowita kwota kredytu jest tą samą wartością co kwota kredytowana.

Problematyka abuzywności pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego mieszczących się w limicie ustawowym z art. 36a

Ochrona konsumenta przez ustawowe limitowanie opłat kredytowych

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – tekst jednolity

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – tekst ogłoszony (zawierająca zapisy w sprawie sankcji kredytu darmowego kredytu hipotecznego – art. 46 w 2017 roku wykreślony)

Rozporządzenie BMR

Kara dla Santander Consumer Banku

Komunikat prasowy – komunikat w sprawie kary nałożonej na Santander Consumer Bank
DECYZJA nr DOZIK-17/2021– decyzja nieprawomocna w sprawie nałożonej sankcji przez UOKiK na Santander Consumer Bank

Orzeczenia – Sankcja Kredytu Darmowego

Wyrok III Ca 104/22

Wyrok I C 1622/21